Åbningstider:

Mandag​

​09.30 - 16.00​

Tirsdag

​09.30 - 16.00​​

Onsdag

​09.30 - 16.00​​

Torsdag

​09.30 - 16.00​​

Fredag

Lukket​​

Tidsbestilling på tlf:

​Klinisk Tandtekniker

Jyllandsgade 19 C

75 92 60 61

Studsdalvej 41

75 56 33 90 / 22 94 58 50 (mobil)

​✓ ​Forsikringshjælp & garanti på proteser ✓ Udebesøg & adgang for kørestole ✓ Akuttider & gratis vejledning

​Klagegang

I lov nr. 100 af 14. marts 1979 om kliniske tandteknikere, som ændret ved § 36 i lov nr. 217 af 23. april 1986, § 24 i lov nr. 352 af 14. maj 1992, § 7, stk. 4, i lov nr. 463 af 10. juni 1997 og § 6 i lov nr. 396 af 2. juni 1999.

Klager over autoriserede tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere skal sendes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, Frederiksborggade 15, 1360 København K, tlf. 3338 9500. Klagefristen er 2 år. Afgørelser fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn kan ikke ankes.​​

Lovregler på tandplejeområdet:

  1. Lovbekendtgørelse nr. 411 af 26. maj 1994 af Lov om tandpleje mv.
  2. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 493 af 8. juni 1994 om kommunal tandpleje.
  3. Sundhedsstyrelsens retningslinier nr. 117 af 8. juni 1994 for tilrettelæggelse af den kommunale tandpleje.
  4. Vejledende retningslinier af 8. august 1980 for tandbehandling af psykiatriske patienter. Cirkulæreskrivelse udsendt af Amtsrådsforeningen i Danmark efter anbefaling af Indenrigsministeriet.
  5. Lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998 om offentlig sygesikring med senere ændringer.
  6. Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 729 af 16. september 1999 om tilskud efter Sygesikringsloven til tandpleje.
  7. Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet. Vejledning. Sundhedsstyrelsen 1996.

​Klinisk Tandtekniker

CVR: 11251803

Jyllandsgade 19 C

Filial: Studsdalvej 41
​7000 Fredericia

Tlf: 75 92 60 61

E-mail: gtn@gretetang.dk