Åbningstider:

Mandag​

​09.30 - 16.00​

Tirsdag

​09.30 - 16.00​​

Onsdag

​09.30 - 16.00​​

Torsdag

​09.30 - 16.00​​

Fredag

Lukket​​

Tidsbestilling på tlf:

​Klinisk Tandtekniker

Jyllandsgade 19 C

75 92 60 61

Studsdalvej 41

75 56 33 90 / 22 94 58 50 (mobil)

​✓ ​Forsikringshjælp & garanti på proteser ✓ Udebesøg & adgang for kørestole ✓ Akuttider & gratis vejledning

​Tilskud og finansiering

De fleste patienter interesserer sig for tilskud til tandpleje. Den offentlige syge-sikring giver tilskud til egne tænder, og Sygeforsikringen Danmark giver tilskud til såvel egne tænder som tandproteser, hvis man er medlem.

Der er mulighed for tilskud via Bistandslovens §83. Endelig er der tilskud til tandpleje i det omgang, man har tegnet private forsikringer, hvor tandskader er dækket.

Lovgrundlaget

Regler for tilskud til tandproteser & kommunal prisaftale:

Pensionister har krav på tilskud (helbredstillæg) til nødvendige udgifter til bl.a. tandproteser.

Hvem har krav på tilskud?

Pensionister som i 2017 har en likvid formue på under kr. 80.300 (inkl. evt. samlevers eller ægtefælles formue).

Pensionister helt uden formue (personligt helbredstillæg 100%) kan få 85% af udgiften betalt. Tilskuddet nedtrappes derfra i forhold til pensionistens personlige formue. Der kan desuden søges om tilskud til egenbetalingen efter lov om social pension § 17 stk. 1 og 3.

Der ydes tilskud til den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese. Pensionisten har ret til at benytte til-skuddet som delvis betaling af en anden, evt. dyrere behandling.

Der skal ansøges om tilskud, inden behandlingen påbegyndes. Er der tale om et akut behov en knækket protese eller lignende, kan behandlingen - efter telefonisk accept fra kommunen - indledes med det samme – som nødbehandling.

Hvordan skal der søges?

Din behandler skal efter undersøgelse og konstateret behov for behandling udarbejde et overslag. Dette sendes eller indleveres til kommunen sammen med en uformel ansøgning.

Kommunen skal foretage en faglig, objektiv vurdering af nødvendigheden af behandling i hvert enkelt tilfælde.

Såfremt kommunen vurderer, at en fast protese er nødvendig, ydes der tilskud svarende til en aftagelig protese og patienten betaler selv resten. Som grundregel vælger pensionisten altid selv sin behandler. Kommunen har ingen ret til at bestemme hvor eller af hvem, pensionisten skal behandles.

Kommunal prisaftale

Har kommunen aftaler med visse behandlere, beregnes tilskuddet i reglen på basis af de aftalte priser, men pensionisten kan fortsat frit vælge at blive behandlet af en anden behandler, som kommunen ikke har nogen aftale med. Tilskuddet tilkommer pensionisten, uanset hvilken behandler eller behandling, der vælges.

Samskrevet fra:

1. Lovforslag nr. L 50 samt bemærkningerne hertil .

2. Socialministeriets kommuneorientering af 11. dec. 02

3. Socialministeriets kommuneorientering af 18. dec. 02 4 Socialministeriets pressemeddelelse 17. oktober

Klinikken informerer yderlig.​

Bestil din tid på klinikken her.

​Klinisk Tandtekniker

CVR: 11251803

Jyllandsgade 19 C

Filial: Studsdalvej 41
​7000 Fredericia

Tlf: 75 92 60 61

E-mail: gtn@gretetang.dk